• Pro města, architekty

    Pro města, architekty

    Sledujeme současné trendy ve vývoji urbanismu a využívání veřejných prostranství. Zaměřujeme se koncepčně zejména na využití prostor pro všechny věkové skupiny a jejich sportovní vyžití a aktivní trávení volného času.

    S architekty spolupracujeme od fáze studie až po samotnou realizaci na ucelených, designových a praktických řešení využití městských lokalit.

    Městům a investorům nabízíme řešení požadavků jejich obyvatel včetně provedení průzkumu v dané lokalitě.

    PRŮZKUM – STUDIE – PROJEKT – REALIZACE – SERVIS